Haier og skater er en klasse innen det som ofte kalles bruskfisk.Artene i denne klassen har stive ryggfinner, ofte med pigger, og fem til sju gjelleåpninger under eller på siden. De har ofte plakoidskjell (en type hudtenner).Haier og skater har vanligvis mange tenner som skiftes ut ofte. Vanligvis er de typiske bytteetere som jakter ved hjelp av lukt. Hele artikkelen