Alkoholometri, (av alkohol og gr. 'måle'), måling av alkoholinnholdet i blandinger av etanol (alkohol) og vann. Målingen skjer ved bestemmelse av massetettheten (densiteten, egenvekten) av blandingen ved hjelp av aerometer eller alkoholometer. Fordi massetettheten av etanol er mindre enn massetettheten av vann, avtar massetettheten med økende etanolinnhold. Alkoholometeret er en flytevekt som angir volum- eller vektprosent etanol ved en bestemt temperatur. Forutsetningen for bruk av alkoholometer og alkoholtabeller er at løsningen bare inneholder etanol og vann. Derfor må det foretas en destillasjon før målingen av alkoholprosenten i vin, øl, likør osv.