Ei seter er et beiteområde med hus for folk og buskap som bare brukes i beiteperioden. Tradisjonelt har det vært flere typer setre; noen kunne ligge relativt nær gården, mens andre lå langt til fjells. Endrede driftsformer har ført til at tallet på setre har gått sterkt tilbake fra begynnelsen av 1900-tallet. I dag er det bare et fåtall setre hvor melk videreforedles til smør og ost på stedet. Hele artikkelen

Ny artikkel