Seterdrift

En seter er et beiteområde med hus for folk og buskap, som bare brukes i beiteperioden. Det var tradisjonelt flere typer setre; noen kunne ligge relativt nær gården, mens andre lå langt til fjells. Endrede driftsformer har ført til at tallet på setre har gått sterkt tilbake fra begynnelsen av 1900-tallet. I dag er det bare et fåtall setre hvor melk videreforedles til smør og ost på stedet. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Seterdrift

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel