Drenering, avløp og kloakk

Kloakkanlegg, kloakk, underjordiske rørledninger som transporterer spillvann, regnvann, avføring med mer fra bebodde steder. I forbindelse med en god vannforsyning er et velordnet kloakknett av den største betydning for folkehelsen. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Drenering, avløp og kloakk

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt