Drensledning, rør, ledning for å samle opp fritt vann i grunnen rundt bygninger. Se drenering av bygninger.