overvann

Overvann, fellesbetegnelse på drensvann og regnvann fra takflater, veier og plasser, som samles i overvannsledninger. Overvann kan være betydelig forurenset, særlig i første del av nedbørsperioden da avlagret materiale på flater og i rørbunn rives løs og transporteres. Særlig i områder med stor trafikkaktivitet blir overvannsforurensningene store.

I Norge legges overvannsledninger i noen tilfeller under spillvannsledninger. Overdreven bruk av overvannsledninger øker mulighetene for feilkoblet spillvann og industrivann (blant annet på grunn av mulighet for lekkasje fra spillvannsledninger), slik at større mengder forurenset vann når vannforekomster uten rensing.

Kommentarer (2)

skrev Ingvild Skumlien Furuseth

Hei,

Burde ikke denne artikkelen oppdateres? Vannet må vel ikke havne i overvannsledninger for å bli definert som overvann? Artikkelen bør reflektere dagens satsning på lokal overvannshåndtering (LOD). Jeg savner også en mer pedagogisk forklaring på hvordan overvannsledninger kan lede forurenset vann til vannforekomstene. Dette skjer vanligvis gjennom overløp fra fellessystem for overvann og avløp.

svarte Ola Nordal

Hei Ingvild. Tusen takk for en god og nyttig kommentar til artikkelen. Vi har ingen fagansvarlig for VVS nå, men jeg skal forsøke å finne en fagperson til å se på artikkelen. Hilsen Ola i SNL-redaksjonen

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg