Nyresykdommer

Nyresykdommer er sykdommer i nyrenes blodkar, nyrenøster (glomeruli) og urinsamlesystem. Nyresykdommer kan ha svært mange ulike årsaker.Man skiller gjerne mellom akutt nyresykdom eller nyreskade, som kan medføre akutt nyresvikt med tap av nyrefunksjon i løpet av få dager eller uker, og kronisk nyresykdom, som varer i måneder eller år og kan vare livet ut. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Anders Hartmann

Universitetet i Oslo

Redaktør

Halvard Hiis

Inneholder 50 artikler: