Nefrologi er læren om nyrenes oppbygning, funksjon og sykdommer. De nyresykdommene som nefrologien tar for seg er spesielt de medisinske nyresykdommene. De kirurgiske, for eksempel nyrestein og svulster, omhandles av urologi.En legespesialist i nefrologi kalles en nefrolog. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Nyremedisin

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt