Nyre og nyresykdommer

Nefrologi, læren om nyrenes bygning, funksjon og sykdommer, da spesielt de medisinske nyresykdommene. De kirurgiske, for eksempel nyrestein og svulster, omhandles av urologi. . Hele artikkelen

Fagansvarlig

Bård Waldum-Grevbo

Universitetet i Oslo

Redaktør

Halvard Hiis

Inneholder 2 kategorier:

  1. Nyresykdommer
  2. Symptomer og funn ved nyresykdom

Inneholder 47 artikler: