Optoelektronikk, kombinasjon av optiske og elektroniske systemkomponenter, enten som atskilte enheter eller i integrerte halvlederkomponenter der både optiske og elektroniske funksjoner inngår på samme halvledermaterialet. Fiberoptiske kommunikasjonssystemer og CD-spillere er eksempler på optoelektroniske produkter. Hele artikkelen