Optisk informasjonssystem, system som bruker lys til å behandle informasjon. Et slikt system består av en eller flere lyskilder, plan som inneholder data (f.eks. filmer), linser og andre optiske komponenter og detektorer. Når lys passerer gjennom dataplanene, moduleres det, og informasjonen overføres med lyshastighet. Blant anvendelsesområdene er billedbehandling, signalbehandling, databehandling og nevrale nettverk.