Musikalitet

Musikk er en kunstform som bruker lyd organisert i tid til å skape berikende opplevelser gjennom lytting, dans, eller framføring. Det finnes et mangfold av musikalske former, stilarter og sjangere i ulike kulturer og subkulturer over hele verden. Framføringen skjer gjennom vokalteknikker som sang og rap, og gjennom utallige musikkinstrumenter. Forskjellige kulturer har ulike begreper for musikk. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Nora Bilalovic Kulset

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 3 artikler: