Prionsykdommer er sykdommer som skyldes prioner, som er infeksiøse proteiner. Den prionsykdommen som er mest utbredt er skrapesyke hos sau. Lignende prionsykdommer forekommer blant annet hos flere hjortedyr (skrantesyke), mink og katt. Prionsykdommer kan forekomme også hos mennesker, men er svært sjelden. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Prionsykdommer

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt