Hvite fedre, romersk-katolsk misjonsorden, grunnlagt i 1868 av den franske kardinal Ch. Lavigerie med sikte på arbeid i Afrika.