Martin Dobrizhoffer, østerriksk jesuitt og misjonær. Var fra 1748 Jesuittordenens misjonær blant indianerstammene guarani og abipon i Paraguay. Av stor etnografisk og kulturhistorisk verdi er hans Historia de gentibus Abiponibus (3 bd. 1784, i engelsk oversettelse 1822).