Katolisisme er en retning innen kristendommen som er organisert i den katolske kirke og følger den katolske kirkes tradisjon og troslære.Katolisismen vokste fram som en egen trosretning etter delingen av kristendommen i den latinske og ortodokse kirken. Dette skjedde i 1054, i det som kalles det store skisma. Den katolske kirke har sitt sentrum i Vatikanstaten i Roma, med paven som øverste leder.Ordet katolsk stammer fra det greske «universell» eller «allmenn», og navnet henspiller på at kirken henvender seg til hele menneskeheten. Hele artikkelen