AAS, Vatikanets månedlige publikasjon av pavelige og andre offisielle kirkelige dokumenter.