Alternativ behandling

Alternativ behandling, alternativ medisin, er en samlebetegnelse på behandlingsformer som i hovedsak eksisterer og benyttes utenfor evidensbasert medisin. . Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Alternativ behandling

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel