Jan Mayen

Jan Mayen er ei norsk polarøy som ligger 550 kilometer nordøst for Island og 500 kilometer øst for Grønland, på grensen mellom Norskehavet og Grønlandshavet 70,59 °N og 8,28 °V. Avstanden til Norge er cirka 1000 kilometer. Største lengde er 54 kilometer og bredden varierer mellom 2,5 og 15 kilometer. Arealet er 377 kvadratkilometer. Nesten hele Jan Mayen er fredet som naturreservat. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Susan Barr

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 5 artikler: