Jan Mayen

Jan Mayen er ei norsk polarøy som ligger 550 km nordøst for Island og 500 km øst for Grønland, på grensen mellom Norskehavet og Grønlandshavet 70,59 °N og 8,28 °V. Avstanden til Norge er ca. 1000 km. Største lengde er 54 km og bredden varierer mellom 2,5 og 15 km. Arealet er 377 km². Nesten hele Jan Mayen er fredet som naturreservat. Postnummeret er 8099.Øya har verdens nordligste aktive vulkan, Beerenberg; den er et av Norges høyeste fjell med en høyde på 2277 moh.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Susan Barr

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 5 artikler: