Fureflagellater

Fureflagellater, dinoflagellater, Dinophyta, formrik divisjon av flagellater i havet og i ferskvann. Cellene er små, 0,004–0,2 mm, med eller uten et panser av cellulose delt opp i plater. Utformingen av artene er svært variert, men typisk har de en tverrfure med en vinget tverrflagell, og en lengdefure med en enklere bygd flagell som peker bakover når cellen svømmer. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Einar Skarstad Egeland

Nord universitet

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 8 artikler: