Flynavigasjon

Å navigere luftfartøyer skiller seg mye mindre fra navigasjon til sjøs i det 21. århundre enn det gjorde tidligere. Årsaken er framfor alt tilkomsten av satellittbaserte navigeringshjelpemidler. Men mens navigasjon til sjøs i meget stor grad baserer seg nesten utelukkende på satellittnavigasjon, så brukes fortsatt også bakkebaserte hjelpemidler i stor grad for navigasjon av luftfartøyer. Hele artikkelen