Flynavigasjon er å navigere et luftfartøy fra ett sted til et annet, og innebærer både planlegging og gjennomføring av en flygning. På vanlige rutefly er dette utført av kaptein og styrmann i flyet, i samhandling med lufttrafikktjenesten på bakken.Prinsippet skiller seg i dag mindre fra navigasjon til sjøs enn det gjorde tidligere. Årsaken er tilgangen av pålitelige satellittnavigasjonssystemer. Hele artikkelen