Tankesmie er ein organisasjon som har til føremål å stimulera til langsiktig, kreativ tenking. Ordet tankesmie, eller tenkjetank, som også blir brukt, er direkte omsett frå engelsk «think tank».Tankesmiene er akademiske verkstader som først og fremst har som offisiell grunngjeving å vera frittståande debattforum. Gjennom seminar, møteverksemd, bokutgjevingar, artikkelproduksjon og utgreiingar er ambisjonen til tankesmiene å vera til støtte for politikarar og avgjerdstakarar elles når dei til dømes skal driva langtidsplanlegging. Hele artikkelen