Epidemiologi og folkehelse

Epidemiologi er studiet av helsetilstand og sykdomsutbredelse i en befolkning, og av årsaker til sykdom og død. Epidemiologi omfatter alle former for helserelaterte emner og sykdommer; ikke bare smittsomme tilstander slik navnet kan antyde. Epidemiologisk forskning konsentrerer seg om befolkninger. Den aktuelle befolkningen kan avgrenses på ulike måter. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Pål Surén

Folkehelseinstituttet

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 1 kategorier:

  1. Epidemiologi

Inneholder 55 artikler: