Helseøkonomi

Helseøkonomi er en del av fagområdet økonomi som beskjeftiger seg med forholdet mellom økonomi, helsetjenester og helse. Helseøkonomi omfatter både bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske problemstillinger. . Hele artikkelen