Helseøkonomi er en del av fagområdet økonomi som beskjeftiger seg med forholdet mellom økonomi, helse og helsetjenester. Helseøkonomi omfatter både bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske problemstillinger.Helseøkonomiske vurderinger og beregninger utgjør en del av beslutningsgrunnlaget for helsepolitikk. Det er derfor viktig i helseøkonomi å skille mellom deskriptive og normative mål. Hele artikkelen