Yrkeshygiene betegner fagområdet som arbeider med å forutse, anerkjenne, evaluere og kontrollere helsefarer i arbeidsmiljøet i den hensikt å beskytte arbeidernes helse og velvære og ivareta samfunnet for øvrig.I Norge har Norsk Yrkeshygienisk Forening definert fagområdet til å omfatte «å identifisere og kartlegge kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt iverksette tiltak for å eliminere eller redusere helserisiko«. Hele artikkelen