Hip-hop

Hiphop, populærmusikalsk stil og urban subkultur bestående av de fire elementene rapping, DJ-ing, breaking og graffiti. Et beslektet element er beatboxing. Kulturen har sitt opphav i New York, og da spesielt bydelen Bronx, på 1970-tallet. Hiphop skrives på engelsk enten som hip hop eller hip-hop, og frasen er en kombinasjon av det afroamerikanske slanguttrykket hip, og 'hop' som i verbet å hoppe.Hiphop har siden 70-tallet spredd seg fra å være en gatekultur i South Bronx til å bli en del av en verdensomspennende populærkultur, der spesielt musikkdelen har hatt stor utbredelse. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Audun Kjus Aahlin

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 158 artikler: