Hip-hop

Hiphop, populærmusikalsk stil og urban subkultur bestående av de fire elementene rapping, DJ-ing, breaking og graffiti. Et beslektet element er beatboxing. Kulturen har sitt opphav i New York, og da spesielt bydelen Bronx, på 1970-tallet. Hiphop skrives på engelsk enten som hip hop eller hip-hop, og frasen er en kombinasjon av det afroamerikanske slanguttrykket hip, og 'hop' som i verbet å hoppe. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Audun Kjus Aahlin

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 158 artikler: