Helikoptere

Helikopter, luftfartøy uten vinger, men med én eller to horisontalt roterende rotorer som skaffer løft.Rotorene drives av én eller flere vanlige motorer eller gassturbiner. Rotoren har to til åtte blader. Med én rotor må vridningsmomentet nøytraliseres av en halerotor som sitter vinkelrett på lengdeaksen (enkelte nyere helikoptre bruker en styrbar luftstrøm istedenfor en rotor i halen). Hele artikkelen

Fagansvarlig

Yngve Jarslett

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 48 artikler:

N

  1. NH90

O

  1. Osprey