Kafue nasjonalpark, ved det midtre elveløp av Kafueelven i Zambia. Nasjonalparken er på 22 400 km2 og dermed den største i Afrika. Den er også av de aller mest artsrike med nesten 300 arter av pattedyr og 750 fuglearter. Les mer om Kafue National Park på nettsiden til Zambia Tourism Board