Størstedelen av Senegal består av lavland dekket med sedimentære bergarter fra kritt, tertiær og kvartær. Lengst i vest ligger Cap Vert-odden, der hovedstaden Dakar ligger. I dette vulkanske terrenget, hvor berggrunnen for det meste består av basalt, finnes en rekke mindre, harde og kantede platåer. Innenfor odden ligger et større lavlandsbasseng som er gjennomskåret av en rekke elver. Hele artikkelen