Namibias geografi

Berggrunnen i Namibia består for det meste av metamorfe grunnfjellsbergarter med områder av konglomerat og sandstein. I øst, mot grensen til Botswana, dekkes berggrunnen av Kalahariørkenens sand. Kystsonen (med Namibørkenen) er 70–160 km bred. Sørvest for Walvis Bay har Namibørkenen store sanddyner. Innenfor kystsonen ligger et 1000–2200 m høyt sentralplatå, som i øst går over i Kalaharisenkningen. Hele artikkelen