Det er vanlig å dele inn Namibia i fire geografiske soner; kystsonen med Namibørkenen, det sentrale høylandet, Kalahariørkenen i øst og den såkalte Caprivistripen mellom Zambia og Botswana i nordøst.Berggrunnen i Namibia består for det meste av metamorfe grunnfjellsbergarter med områder av konglomerat og sandstein. I øst, mot grensen til Botswana, dekkes berggrunnen av Kalahariørkenens sand.Kystsonen (med Namibørkenen) er 70–160 kilometer bred, og strekker seg langs kysten gjennom hele landet (og videre inn i både Angola i nord og Sør-Afrika i sør). Hele artikkelen