Burkina Faso er en republikk i innlandet i Vest-Afrika. Landet grenser til Mali i vest og nord, Niger i øst, Benin i sørøst, Togo og Ghana i sør og Elfenbenskysten i sørøst. Burkina Faso er et av Afrikas økonomisk sett minst utviklede land. Landet har begrensede naturressurser og er utsatt for tørke. 39 afrikanske land har et høyere bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger enn Burkina Faso (2019). Hele artikkelen