Offisielt språk er fransk. Flertallet av befolkningen snakker mossi, og diula er mye brukt som handelsspråk. Begge disse samt størsteparten av minoritetsspråkene i landet hører til gurspråkene, også kalt volta-gruppen, i språkfamilien niger-kongo.