Botswanas geografi

Land i det sørlige Afrika, som grenser til Sør-Afrika i sør, Namibia i vest og nord, og Zimbabwe i øst. Botswana har også en en kort grense på rundt 150 meter mot Zambia i nord.Botswana er et av de mest stabile landene i regionen, både økonomisk og politisk. Landet har en liten og relativt homogen befolkning. Botswana regnes som et mellominntektsland, og økonomien er i stor grad basert på utvinning av diamanter.Landet har et velfungerende demokrati, med frie valg, godkjent av internasjonale observatører. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Maren Sæbø

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 15 artikler:

N

  1. Ngami