-stomi, operasjon hvor man lager en åpning mellom et organ og kroppsoverflaten eller mellom to organdeler, f.eks. ileostomi, kolostomi, gastroenterostomi.