-stomi er en operasjon hvor man lager en åpning mellom et organ og kroppsoverflaten eller mellom to organdeler, for eksempel ileostomi, kolostomi, gastroenterostomi.