Anatomisk teater er en eldre betegnelse på auditorium for anatomiske disseksjoner og demonstrasjoner.