Anatomisk teater, eldre betegnelse på auditorium for anatomiske disseksjoner og demonstrasjoner.