Sogn i Sunndal kommune, Møre og Romsdal, på sørvestsiden av Sunndalsfjorden, 453 innbyggere (2015). Jordbruksbygd. Gjennom Øksendalsøra ved Sunndalsfjorden går Fv. 62 mellom Sunndalsøra og E 39 på Hjelset i Molde kommune. Øksendal kyrkje er en trekirke med langplan fra 1894.