Aurhøene, to fjell i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, Sunndal kommune, Møre og Romsdal. Fjellene ligger sør for Sunndalen, på vestsiden av Grøvu (se Grøvudalen) som er bielv til Driva: Storaurhøa, 1692 moh. i vest og Litlaurhøa, 1533 moh. i øst. Fra Litlglupen mellom de to Aurhøene renner Aurhøbekken nordøstover til Geitå og videre til Grøvu. I Litlglupen var det i første halvdel av 1800-tallet drift på krommalm som med store anstrengelser ble ført ned til Sunndalsøra for utskiping.