Aldefjorden, havstykke i Askvoll kommune, Sogn og Fjordane. Aldefjorden ligger mellom Alden og Værlandet i vest og Atløy i øst, utenfor Vilnesfjorden, som er Dalsfjordens ytre del. Fjorden trafikkeres av ferge mellom tettstedene Askvoll og Fure.