Søndre Grøndalsvatn, Ulvik kommune, sørvest for Hallingskeid stasjon; 1153 moh. med avløp til Austdøla som munner ut i Osafjorden.