Langvatnet, vann i Ulvik kommune, Hordaland, mellom Osafjorden og Hardangerjøkulen, 1158–1110 m o.h. Naturlig avløp vestover til Osafjorden og opprinnelig høyde over havet 1122 m. Regulert i forbindelse med kraftutbyggingen i Eidfjord. Langvatnet er hovedmagasin til Lang-Sima kraftverk som ligger sør for vannet. Se Sima kraftverk.