Forsand

Forsand var en kommune i Rogaland. Den ble i 2020 en del av Sandnes kommune. Sammenslåingen var en del av en landsomfattende kommunereform. Forsand kommune lå lengst sør i Ryfylke, rett øst for Stavanger. Den omfattet landet omkring Lysefjorden og fjellområdene innenfor til fylkesgrensen mot Vest-Agder og Aust-Agder (nå Agder fylke). Forsand grenset til Strand i nordvest, Hjelmeland i nord, Bykle i Aust-Agder i nordøst, Sirdal i Vest-Agder i sørøst, Gjesdal i sør og Sandnes i Høgsfjorden i sørvest. Hele artikkelen

Ny artikkel