Logndalen, dalføre i Åseral kommune, Vest-Agder. Strekker seg fra Åseral (Kyrkjebygdi) i nordnordøstlig retning til Åknes ved Lognevatnet. Gjennom dalen renner Logna. I nordenden av dalen ligger Bortelid-området med motell og hytteby. Nedre del av Logndalen kalles Austredalen.