Roppa, elv i Gausdal kommune i Sør-Gudbrandsdal, bielv til Jøra, som faller ut i Gausa. Roppa har et nedslagsfelt på 56 km2. Elva er utbygd i Roppa kraftstasjon.