Haraldvangen, asylmottak, leirskole, kurs og konferansesenter ved Hurdalssjøen og Minneåsen; Hurdal kommune; 185 moh.