Faksebrennkollene, fjell i Hurdal kommune i Akershus; 664 moh.