Gjulem, grend i Rakkestad kommune, Østfold, 4 km nord for Rakkestad tettsted. Skal i 1570, under Den nordiske sjuårskrig (1563–70), ha vært åsted for en episode hvor presten Østen Bårdsson i fullt ornat stilte seg i spissen for bøndene og tilføyde svenskene nederlag. Selv fikk han benet skutt av.