Håndverkerforening, stedlig sammenslutning av håndverksmestere som arbeider for håndverkerstandens faglige, sosiale og økonomiske interesser. Håndverksmesterne har til dels fellesforeninger med industrien. Innen mange håndverkerforeninger er det underavdelinger i form av laug eller faglige foreninger. Håndverkerforeninger driver forskjellige faglige, sosiale og kulturelle virksomheter (yrkesveiledning, kursvirksomhet, utstillinger, biblioteker, orkester- og sangforeninger, aldershjem, understøttelsesfond m.m.). De fleste større håndverksfag i Norge har landssammenslutninger av håndverksmestere. De fleste fagene er nå tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).