Bernard Dowiyogo, naurisk politiker, jurist fra Australian National University, medlem av parlamentet fra 1973. Stats- og regjeringssjef fem ganger: 1976–78, 1989–95, en kort periode høsten 1996, 1998–99 og 2000–01.