Tunisias eldste historie sammenfaller med utviklingen i det sentrale nordlige Afrika for øvrig, hvor det er gjort redskapsfunn som viser at det har vært en form for menneskelignede tilstedeværelse der i inntil 2,4 millioner år. Det er særlig funn av steinredskaper og dyreknokler ved Ain Boucherit i den nordøstlige delen av dagens Algerie, altså ikke langt fra det moderne Tunisia, som underbygger dette – selv om det ikke er funnet levninger etter menneskelignende arter.Andre funn i regionen indikerer tilstedeværelse av hominidene (primater, inklusive homo erectus) om lag 200 000 år tilbake i tid. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel