Mkwawa, tanzaniansk høvding, leder for hehe-folket fra 1879. Utvidet og organiserte sitt rike med betydelig militærmakt, og bød på meget sterk motstand mot den tyske koloniokkupasjonen. Etter flere seirer ble hans hovedkvarter stormet av tyske tropper i 1894. Flere år med spredt geriljakrig, men motstanden ble knekt etter Mkwawas selvmord i 1898.