Gabons samtidshistorie

Gabon har vært befolket helt siden 5000 fvt. Portugisiske handelsreisende kom til Gabon i 1472 og fremover. De slo seg til på øyer utenfor kysten og drev handel særlig med elfenben og trevirke med innfødte på fastlandet. Frem til et godt stykke ut på 1800-tallet drev flere nasjoner slavehandel på Gabon-kysten. På 1700-tallet slo nederlendere seg ned på øya Corisco og franske kristne misjoner ble opprettet i årene 1842–1844. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Gabons samtidshistorie

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel