Gabons samtidshistorie

Redskapsfunn tyder på at det området som i dag utgjør Gabon, har hatt bosetning fra langt tilbake i tid, muligens helt fra 5000 år f.Kr. De tidligste innbyggere antas å ha vært pygmeer som levde av jakt og fiske. På 1500-tallet slo folk fra stammer som tilhører myene-språkgruppen seg ned i området ved munningen av Ogowe (Ogooué)-elven, mens pounou-folket forflyttet seg fra Kongo og slo seg ned i sørvest. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Gabons samtidshistorie

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel